Polityka jakości

Deklaracja dotycząca polityki jakości w zakresie produkcji spożywczej

Misja:

Celem działalności naszej firmy, w zakresie produkcji spożywczej, jest produkcja i sprzedaż suplementów diety oraz aromatów spożywczych.

 

Polityka:

Polityką firmy jest zapewnienie satysfakcji klienta poprzez najwyższą jakość naszych produktów oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego

Założenia polityki jakości są realizowane przez ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności w harmonijnej współpracy z funkcjonującym w obszarze produkcji farmaceutycznej GMP. Wdrożony System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności spełnia wymagania Międzynarodowego Standardu Żywności IFS w.6., HACCP i ISO 9001. Firma sprawuje ciągły nadzór nad jakością swoich produktów poprzez audyty wewnętrzne, szkolenia pracowników oraz działania korygujące i zapobiegawcze.

 Cele firmy

Politykę jakości realizujemy poprzez określanie celów strategicznych i wynikających z nich celów operacyjnych z uwzględnieniem obowiązujących w firmie systemów jakości i przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, higieny, ochrony środowiska oraz etyki personelu.

Cele strategiczne i operacyjne:

1. Obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń mających wpływ na jakość naszych produktów.

- Doskonalenie wdrożonego standardu IFS w.6., HACCP i ISO 9001

- Utrzymywanie wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów

2. Zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy jakości oraz utrwalenie świadomości, że jakość realizowana jest na każdym stanowisku pracy.

- Przestrzeganie postanowionych zasad HACCP i IFS w.6., HACCP i ISO 9001

- Podnoszenie kwalifikacji pracowników

- Przestrzeganie wartości etycznych organizacji

3. Poprawa skuteczności zarządzania infrastrukturą

- Zapewnienie ciągłości produkcji

- Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko

 

Nasza polityka jakości została sformułowana przy bezpośrednim udziale kierownictwa, co zapewnia jej zrozumienie i dostosowanie do odpowiednich poziomów organizacji.

W imieniu całej załogi i własnym deklaruję realizację celów Polityki Jakości oraz doskonalenie i rozwój Systemu zgodnie z wymaganiami HACCP i IFS w.6., HACCP i ISO 9001 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zobowiązuję wszystkich pracowników do dołożenia wszelkich starań w realizacji wyznaczonych celów.

Prezes Zarządu
Ewa Stolecka

 

 

 

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.